Jesteś tutaj: ofertaRoboty drogowe
Roboty drogowe

Przedmiotem działalności firmy jest ponadto wykonawstwo robót związanych z:
- budową i modernizacją dróg
- odnową nawierzchni drogowej
- budowa parkingów, placów i chodników
- regulacją urządzeń odwadniających dróg i ulic miejskich
- wynajmem sprzętu i transportu


Roboty drogowe wykonywane są, w ramach przetargów publicznych ogłaszanych przez poszczególne administracje, na drogach: ekspresowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.
Spółka świadczy także usługi w zakresie robót drogowych dla innych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Poprzez szybki rozwój firmy wzrosły jej aktywa trwałe, systematycznie zwiększał się park maszynowy i tabor samochodowy. Ciągłe unowocześnianie bazy sprzętowej oraz udoskonalanie kadry pracowniczej pomagało w zdobywaniu coraz to większej liczby zamówień i zleceń, co prowadziło do zwiększenia zatrudnienia i zysków firmy.
W naszym regionie wykonaliśmy miedzy innymi budowę obwodnicy Kościana oraz budowę obwodnicy Wschowy.
Dobra jakość wykonanych robót pozwala na udzielenie długoletnich gwarancji na wykonane roboty.
Firma co roku poszerza asortyment robót dbając o to, by oferowane usługi były na najwyższym poziomie, a jednocześnie przyjazne środowisku naturalnemu.