Jesteś tutaj: ofertaSprzedaż żwiru
Kopalnia żwiru w Sicinach
Kruszywa naturalne

SPRZEDAŻ ŻWIRU - KRUSZYWA

Znaczną częścią działalności spółki jest produkcja i sprzedaż kruszyw naturalnych. Kruszywa te znajdują zastosowanie przy produkcji betonów zwykłych i specjalistycznych, elementów betonowych, suchych zapraw i tynków, a także w budownictwie drogowym (na podbudowy i nawierzchnie). W pierwszym etapie procesu technologicznego następuje wydobycie kruszyw spod lustra wody, a następnie ich mechaniczna przeróbka. Drugi etap to uszlachetnianie półproduktu oraz jego sortowane na mokro. Kruszywo już jako wyrób budowlany magazynowany jest w ściśle określonych miejscach, zwanych zasobnikami. Kruszywo może być dostarczone do Klienta samochodowym lub kolejowym środkiem transportu. Sprzedaż produktów prowadzona jest przez dział handlowy spółki w Lesznie lub bezpośrednio na terenie kopalni SICINY.

Kruszywa naturalne spełniają wymagania obowiązujących norm:

  • PN – EN 12620 2004 - Kruszywa do betonu
  • PN – EN 13139 2003 - Kruszywa do zapraw
  • PN - EN 13242 2004 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
  • PN - EN 13043 2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu